Hà Nội

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé
1 Hà Nội Nghệ An Giường 240km 5 tiếng 4 chuyến/ngày

215.000đ/vé

Mua vé
2 Hà Nội TP. Vinh Giường 300km 6 tiếng 4 chuyến/ngày

215.000đ/vé

Mua vé
3 Hà Nội Hà Tĩnh Giường 360km 7 tiếng 4 chuyến/ngày

215.000đ/vé

Mua vé

Hà Tĩnh

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé
1 Hà Tĩnh Hà Nội Giường 360km 7 tiếng 4 chuyến/ngày

215.000đ/vé

Mua vé

Nghệ An

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé
1 Nghệ An Hà Nội Giường 240km 5 tiếng 4 chuyến/ngày

215.000đ/vé

Mua vé
2 TP. Vinh Hà Nội Giường 300km 6 tiếng 4 chuyến/ngày

215.000đ/vé

Mua vé
Phục vụ 50.000 lượt khách/năm

Việt Khánh phục vụ hơn 50.000 lượt khách/ bình quân 1 năm trên tuyến Hà Nội - Nghệ An - Hà Tĩnh

Cam kết ba KHÔNG

KHÔNG bắt khách dọc đường - KHÔNG tăng giá vé dịp Lễ, Tết - KHÔNG để khách nằm luồng.

Mua vé Việt Khánh dễ dàng

Quý khách có thể mua vé Việt Khánh tại văn phòng hoặc trực tuyến trên Website.